Wydarzenia

07-10-18

Strona główna
Dziennik elektroniczny
Patron szkoły
Dyrektor
Pedagog szkolny
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Wydarzenia
Rekrutacja
Losy absolwentów
Projekty i programy
Dokumenty szkoły
Samorząd uczniowski
Osiągnięcia uczniów
Sport
Klub Europejczyka
Kronika szkolna

 

 


Uroczystość Inauguracji Roku Szkolnego2018/2019

 

3 września 2018 r. odbyła się Uroczystość Inauguracji Nowego Roku Szkolnego 2018/2019. Gospodarzem uroczystości byli Pani Izabela Zapert – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem oraz Pan Zbigniew Prószyński – Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem, którzy powitali zaproszonych gości w osobach:

  • Pana Michała Chajewskiego – Burmistrza Jedwabnego

  • Ks. Jerzego Dembińskiego – Proboszcza Parafii

  • Ks. Serafina Kaliszewskiego

  • Ks. Leszka Jastrząba

  • Pani Katarzyny Pieńkowskiej – Przewodniczącej Rady Rodziców ZSGiP w Jedwabnem

  • Pani Agnieszki Gołaś i Pani Izabeli Miciury – przedstawicieli Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem

Gospodarze i goście złożyli uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom życzenia udanego roku szkolnego, pełnego satysfakcji i sukcesów.

 


 

Opracowała: E. Timoumi

 

 

 

XVIII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

 

W dniu 7 września 2018 roku młodzież Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnym w Jedwabnem wraz z opiekunem - Panią Anną Kuklińską, po raz kolejny wzięła udział w XVIII Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru.

W związku ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości tegoroczny Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru odbył się pod hasłem "Przez Sybir do niepodległej". Przeszedł ulicami podlaskiej stolicy już po raz osiemnasty. Jego celem było utrwalanie pamięci o tragicznych losach obywateli polskich zesłanych do Związku Radzieckiego w latach 40. i 50. XX wieku. Marsz jest znakiem pamięci polskiej Golgoty Wschodu.

 

 

W tym dorocznym wydarzeniu wzięło udział kilkanaście tysięcy osób – Sybiracy i ich potomkowie, kombatanci, jak również młodzież szkolna i harcerze oraz goście z Australii, USA, Wielkiej Brytanii, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Białorusi i innych krajów. Organizatorami marszu był m.in.: Związek Sybiraków, Muzeum Pamięci Sybiru, Urząd Miejski w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Opracowała: Anna Kuklińska

 

 

Dzień Sybiraka

 

Minęła 79 rocznica napaści ZSRR na Polskę. Od rana 17. 09.2018 r. w całym kraju trwały uroczystości upamiętniające to wydarzenie.

Uczniowie naszej szkoły wspólnie z młodszymi koleżankami ze szkoły podstawowej przygotowali uroczystość poświęconą tym tragicznym kartom naszej historii. O godzinie 9.00 uczniowie wszystkich szkół przyszli do kościoła parafialnego, gdzie obejrzeli prezentację multimedialną oraz część artystyczną. Następnie uczestniczyli w mszy świętej ofiarowanej w intencji poległych, pomordowanych i zaginionych podczas II Wojny Światowej. Dalsza część uroczystości miała miejsce pod Pomnikiem Sybiraka.

 

 

Tu, w asyście pocztów sztandarowych, odbył się apel poległych oraz złożono kwiaty i zapalono znicze.

Burmistrz Jedwabnego - Pan Michał Chajewski w swoim przemówieniu nawiązał do wydarzeń z historii naszego państwa, apelując o pamięć i szacunek dla takich wartości, jak: ojczyzna, honor i patriotyzm. Wyznaczone delegacje uczniów złożyły kwiaty i zapaliły znicze na terenie miasta, gdzie zostały upamiętnione tragiczne chwile II Wojny Światowej.


Opracowała:
Jolanta Karwowska
 

 

 

     

Strona główna | Dziennik elektroniczny | Patron szkoły | Dyrektor | Pedagog szkolny | Rada Pedagogiczna | Rada Rodziców | Wydarzenia | Rekrutacja | Losy absolwentów | Projekty i programy | Dokumenty szkoły | Samorząd uczniowski | Osiągnięcia uczniów | Sport | Klub Europejczyka | Kronika szkolna

Ostatnia aktualizacja tej witryny 07-10-18