Wydarzenia

14-11-18

Strona główna
Dziennik elektroniczny
Patron szkoły
Dyrektor
Pedagog szkolny
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Wydarzenia
Rekrutacja
Losy absolwentów
Projekty i programy
Dokumenty szkoły
Samorząd uczniowski
Osiągnięcia uczniów
Sport
Klub Europejczyka
Kronika szkolna

 

 


Uroczystość Inauguracji Roku Szkolnego2018/2019

 

3 września 2018 r. odbyła się Uroczystość Inauguracji Nowego Roku Szkolnego 2018/2019. Gospodarzem uroczystości byli Pani Izabela Zapert – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem oraz Pan Zbigniew Prószyński – Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem, którzy powitali zaproszonych gości w osobach:

  • Pana Michała Chajewskiego – Burmistrza Jedwabnego

  • Ks. Jerzego Dembińskiego – Proboszcza Parafii

  • Ks. Serafina Kaliszewskiego

  • Ks. Leszka Jastrząba

  • Pani Katarzyny Pieńkowskiej – Przewodniczącej Rady Rodziców ZSGiP w Jedwabnem

  • Pani Agnieszki Gołaś i Pani Izabeli Miciury – przedstawicieli Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem

Gospodarze i goście złożyli uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom życzenia udanego roku szkolnego, pełnego satysfakcji i sukcesów.

 


 

Opracowała: E. Timoumi

 

 

 

XVIII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

 

W dniu 7 września 2018 roku młodzież Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnym w Jedwabnem wraz z opiekunem - Panią Anną Kuklińską, po raz kolejny wzięła udział w XVIII Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru.

W związku ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości tegoroczny Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru odbył się pod hasłem "Przez Sybir do niepodległej". Przeszedł ulicami podlaskiej stolicy już po raz osiemnasty. Jego celem było utrwalanie pamięci o tragicznych losach obywateli polskich zesłanych do Związku Radzieckiego w latach 40. i 50. XX wieku. Marsz jest znakiem pamięci polskiej Golgoty Wschodu.

 

 

W tym dorocznym wydarzeniu wzięło udział kilkanaście tysięcy osób – Sybiracy i ich potomkowie, kombatanci, jak również młodzież szkolna i harcerze oraz goście z Australii, USA, Wielkiej Brytanii, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Białorusi i innych krajów. Organizatorami marszu był m.in.: Związek Sybiraków, Muzeum Pamięci Sybiru, Urząd Miejski w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Opracowała: Anna Kuklińska

 

 

Dzień Sybiraka

 

Minęła 79 rocznica napaści ZSRR na Polskę. Od rana 17. 09.2018 r. w całym kraju trwały uroczystości upamiętniające to wydarzenie.

Uczniowie naszej szkoły wspólnie z młodszymi koleżankami ze szkoły podstawowej przygotowali uroczystość poświęconą tym tragicznym kartom naszej historii. O godzinie 9.00 uczniowie wszystkich szkół przyszli do kościoła parafialnego, gdzie obejrzeli prezentację multimedialną oraz część artystyczną. Następnie uczestniczyli w mszy świętej ofiarowanej w intencji poległych, pomordowanych i zaginionych podczas II Wojny Światowej. Dalsza część uroczystości miała miejsce pod Pomnikiem Sybiraka.

 

 

Tu, w asyście pocztów sztandarowych, odbył się apel poległych oraz złożono kwiaty i zapalono znicze.

Burmistrz Jedwabnego - Pan Michał Chajewski w swoim przemówieniu nawiązał do wydarzeń z historii naszego państwa, apelując o pamięć i szacunek dla takich wartości, jak: ojczyzna, honor i patriotyzm. Wyznaczone delegacje uczniów złożyły kwiaty i zapaliły znicze na terenie miasta, gdzie zostały upamiętnione tragiczne chwile II Wojny Światowej.


Opracowała:
Jolanta Karwowska
 

 

Apel z okazji 40 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II
oraz 12 rocznicy nadania imienia Papieża Jana Pawła II
Publicznemu Gimnazjum w Jedwabnem połączony
z Dniem Edukacji Narodowej
 

W dniu 15 października 2018r. w Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem odbył się uroczysty apel poświęcony 40 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II oraz 12 rocznicy nadania imienia Papieża Jana Pawła II Publicznemu Gimnazjum w Jedwabnem, połączony z Dniem Edukacji Narodowej.
Wśród Gości zaproszonych byli obecni: Ksiądz Kanonik Jerzy Dembiński- proboszcz Parafii Jedwabne, Księża Wikariusze – Ks. Serafin Kaliszewski i Ksiądz Leszek Jastrząb oraz przedstawiciele Rady Rodziców – Pani Małgorzata Mocarska i Pani Marzena Rogowska.

Po powitaniu Gości przez Pana Zbigniewa Prószyńskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem i odśpiewaniu hymnu Rodziny Szkół Jana Pawła II wszyscy zebrani na stołówce szkolnej obejrzeli fragmenty filmu z uroczystości nadania imienia Papieża Jana Pawła II Publicznemu Gimnazjum w Jedwabnem, która miała miejsce 12 lat temu – 16 października 2018 roku. Uczniowie klas III gimnazjum przed emisją filmu powiedzieli, iż Święty Jan Paweł II był, jest i będzie nauczycielem nas wszystkich, podkreślając jednocześnie, że w gimnazjum po raz ostatni obchodzimy święto Papieża Jana Pawła II ze względu na reformę oświaty i ostatni rocznik gimnazjalistów. Uczniowie zobowiązali się iść przez życie tak, aby nawigatorem w ich życiu była ewangelii i wartości wyznawane przez Jana Pawła II. Wyrazili także pragnienie, aby w przyszłości w naszej gminnej szkole powstała izba pamięci poświęcona dwóm wielkim patronom szkół: Świętemu Janowi Pawłowi II oraz Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

Uwieńczeniem Święta Szkoły była wspólnie odśpiewana pieśń: „Abba Ojcze”.

Następnie młodzież Zespołu szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem złożyła serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Marta Dzięgielewska wraz z chórem zaśpiewała piosenkę „Dziękujemy Wam”. Były kwiaty, podziękowania i chwile wzruszenia.

 

 

W dalszej części uroczystości Pan Dyrektor wygłosił przemówienie, w którym zaakcentował, że jest to ostatnia uroczystość Papieska w naszym gimnazjum i jednocześnie bardzo symboliczna. Dodał, iż liczba 12 jest doskonała ze względu na symbol ewangeliczny i bardzo trafnie wpisuje się w zamknięcie cyklu kształcenia w gimnazjum. Życzył wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi dużo zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, a także by nigdy nie zabrakło pasji i zaangażowania w pokonywaniu coraz to nowych wyzwań losu.

Kończąc swoje wystąpienie Pan Zbigniew Prószyński odczytał życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej od Pana Michała Chajewskiego – Burmistrza Jedwabnego, a następnie wręczył nagrody nauczycielom za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Na zakończenie uroczystości Pani Małgorzata Mocarska oraz Pani Marzena Rogowska złożyły serdeczne życzenia i kwiaty na ręce Pana Dyrektora dla całej Rady Pedagogicznej i zaprosiły na kawę i tort.

Uroczystość była doniosła i piękna, a jednocześnie ciepła i rodzinna. Podkreśliła dzieło Jana Pawła II – Nauczyciela nas wszystkich - w naszej szkole, parafii i środowisku.

Sporządziła: Wiesława Borawska

 

 

 

100 wystrzałów na 100. rocznicę odzyskania niepodległości

 

W dniu 11 listopada2018r. w naszej gminie, tak jak i w całej Polsce, świętowaliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny o godzinie 9:30, celebrowaną przez Ks. Jerzego Dembińskiego – Proboszcza naszej parafii. Po mszy św. przedstawiciele powiatowej i gminnej władzy samorządowej, księża, dyrektorzy szkół, ich uczniowie, harcerze oraz mieszkańcy gminy pod przewodnictwem pocztów sztandarowych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem, Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Jedwabnem oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem. zebrali się przy Pomniku Sybiraka w centrum miasta.

O godzinie 11:00 rozbrzmiały dzwony kościelne, a niebo rozświetlone zostało 100 sztucznymi ogniami wystrzelonymi na cześć naszej Ojczyzny. Uroczystość otworzył Burmistrz Elekt Jedwabnego - Adam Niebrzydowski, który nakreślił rys historyczny 123 lat niewoli Polski, etapy odzyskiwania niepodległości i głównych bohaterów.

 

 

Następnie uczniowie Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: P. Stanisława Żebrowskiego, P. Eweliny Konopki i P. Katarzyny Sobuty.

Przy pomniku złożone zostały kwiaty będące wyrazem naszej wdzięczności tym wszystkim, którzy wywalczyli Polsce niepodległość. Kwiaty złożyli:
• Delegacja Rady Powiatu z Panem Burmistrzem elektem na czele,
• Delegacja Rady Miejskiej w Jedwabnem,
• Delegacja Związku Sybiraków i Rodzin Katyńskich reprezentowana przez Panią Irenę Kuklińską,
• Delegacja Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem,
• Delegacja Szkoły Podstawowej w Nadborach,
• Delegacja Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych im. Papieża Jana Pawła II w
 Jedwabnem,
• Delegacja koła Polskiego Stronnictwa Ludowego w Jedwabnem,
• Delegacja 21. Drużyny Harcerskiej „AGAPA Pomocna Dłoń”.

Uroczystość była podniosła i wzruszająca. Pomimo ostrego wiatru wszystkich rozgrzewało poczucie narodowej dumy, dającej nadzieję na lepszą, optymistyczną przyszłość.
 

Opracowała:
Ewelina Konopka
 

 

     

Strona główna | Dziennik elektroniczny | Patron szkoły | Dyrektor | Pedagog szkolny | Rada Pedagogiczna | Rada Rodziców | Wydarzenia | Rekrutacja | Losy absolwentów | Projekty i programy | Dokumenty szkoły | Samorząd uczniowski | Osiągnięcia uczniów | Sport | Klub Europejczyka | Kronika szkolna

Ostatnia aktualizacja tej witryny 14-11-18