Rada Rodziców

07-10-18

Strona główna
Dziennik elektroniczny
Patron szkoły
Dyrektor
Pedagog szkolny
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Wydarzenia
Rekrutacja
Losy absolwentów
Projekty i programy
Dokumenty szkoły
Samorząd uczniowski
Osiągnięcia uczniów
Sport
Klub Europejczyka
Kronika szkolna

 

 Prezydium Rady Rodziców

Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem

w roku szkolnym 2018/2019
 

  1. P. Małgorzata Mocarska – przewodnicząca

  2. P. Marzena Rogowska – z-ca przewodniczącej

  3. P. Elżbieta Grądzka – skarbnik

  4. P. Sylwia Dzięgielewska - sekretarz
     

 

Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem przyjmuje opinie w sprawie funkcjonowania szkoły złożone osobiście, telefonicznie do szkoły (86-2172010) lub poprzez pocztę internetową (gimnazjumjedwabne@wp.pl).

 

Strona główna | Dziennik elektroniczny | Patron szkoły | Dyrektor | Pedagog szkolny | Rada Pedagogiczna | Rada Rodziców | Wydarzenia | Rekrutacja | Losy absolwentów | Projekty i programy | Dokumenty szkoły | Samorząd uczniowski | Osiągnięcia uczniów | Sport | Klub Europejczyka | Kronika szkolna