Rada Pedagogiczna

15-09-18

Strona główna
Dziennik elektroniczny
Patron szkoły
Dyrektor
Pedagog szkolny
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Wydarzenia
Rekrutacja
Losy absolwentów
Projekty i programy
Dokumenty szkoły
Samorząd uczniowski
Osiągnięcia uczniów
Sport
Klub Europejczyka
Kronika szkolna

 

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem 
rok szkolny 2017/2018:

 

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
Borawska Wiesława matematyka
Chojnowska Mirosława matematyka, fizyka, informatyka
Eska Barbara chemia, zajęcia rewalidacyjne
Górski Andrzej wychowanie fizyczne
Grajewska Ewelina język angielski
Timoumi Elżbieta pedagog szkolny,  doradztwo zawodowe
Karwowska Jolanta historia, geografia
Kozioł Wojciech informatyka, zajęcia techniczne
Ks. Emil Sasinowski religia
Ks. Serafin Kaliszewski religia
Kuklińska Anna wychowanie fizyczne
Kurkowska Anna wiedza o społeczeństwie
Miciura Henryk biologia, wdż
Prószyński Zbigniew język angielski
Sobuta Katarzyna muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne
Skrodzka Barbara język polski
Strzelczyk Jolanta język polski
Wiśniewska -Poreda Żaneta edukacja dla bezpieczeństwa, podstawy przedsiębiorczości
Zapert Izabela język polski
Żebrowska Swietłana język rosyjski, świetlica
Żebrowski Stanisław historia

 

 

 

Strona główna | Dziennik elektroniczny | Patron szkoły | Dyrektor | Pedagog szkolny | Rada Pedagogiczna | Rada Rodziców | Wydarzenia | Rekrutacja | Losy absolwentów | Projekty i programy | Dokumenty szkoły | Samorząd uczniowski | Osiągnięcia uczniów | Sport | Klub Europejczyka | Kronika szkolna

Ostatnia aktualizacja tej witryny 12-02-18