Strona główna
Dziennik elektroniczny
Patron szkoły
Dyrektor
Pedagog szkolny
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Wydarzenia
Rekrutacja
Losy absolwentów
Projekty i programy
Dokumenty szkoły
Samorząd uczniowski
Osiągnięcia uczniów
Sport
Klub Europejczyka
Kronika szkolna

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W JEDWABNEM

Ogłoszenie

       Kandydaci którzy złożyli dokumenty podejmą naukę w naszej szkole   od 01.09.2018r. W celu wykonania niezbędnych formalności proszeni  są o zgłoszenie  się do sekretariatu szkoły po 01.08.2018 r .i odebranie skierowań  na badania do lekarza medycyny pracy.

Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka…”

                                                                                             Papież Jan Paweł II

W Zespole Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych dbamy o wszechstronny rozwój gimnazjalistów, licealistów i uczniów szkoły zawodowej, stwarzając im możliwości kształcenia różnorodnych umiejętności przydatnych w dorosłym życiu. Dbamy o to, by proces edukacyjny zaciekawił uczniów. W tym celu współpracujemy z wieloma różnymi instytucjami i podejmujemy różnorodne przedsięwzięcia. Od września wdrażamy dziennik elektroniczny, który jest ważnym krokiem unowocześniania szkoły i umożliwia rodzicom kontrolowanie na bieżąco osiągnięć uczniowskich.

Cieszymy się wysokimi osiągnięciami z poszczególnych zajęć edukacyjnych, do których należą wyniki z języka polskiego na maturze przekraczające średnią krajową, wysoki wynik na egzaminie gimnazjalnym (tzw. 5 stanin) z języka polskiego, z matematyki, z języka angielskiego i z języka rosyjskiego. Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach różnego typu na szczeblu rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, a także sukcesy sportowe indywidualne i grupowe. Michalina Sulewska (ucz. kl. II LO) otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Przemysław Grajewski (kl. III ZSZ) zajął VI miejsce w Polsce i I w województwie podlaskim w Ogólnopolskim Konkursie „Sprawny w zawodzie - Mechanik pojazdów samochodowych 2015”.

Szkolna stołówka stała się miejscem pracy dla trzech uczennic kształcących się w zawodzie kucharz. Po ukończeniu ZSZ uczennice te z sukcesem zdały egzamin zawodowy. Dzięki temu pracodawca, czyli Zespół Szkół, będzie mógł otrzymać refundację kosztów kształcenia w wysokości ok. 25 tysięcy złotych. Wzięliśmy również udział w projekcie MEN na doposażenie stołówek szkolnych i otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 7 tys. zł.

Ze szczególna troską dbamy o bezpieczeństwo w szkole i poza nią. Uczestniczymy w Ogólnopolskiej Akcji „Bezpieczne wakacje”. Współpracujemy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Białymstoku, którego pracownicy przeszkolili naszych uczniów w zakresie ,,Zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie”. Uczestniczymy w licznych programach profilaktycznych (,,Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, ,,Twoje decyzje to Twoje życie”, ,,Cyberprzemoc’’ czy ,,Przyczyny agresji i sposoby radzenia sobie z nią”) i edukacyjnych („Ochrona bociana białego”. Nad bezpieczeństwem i zdrowiem uczniów czuwa szkolna pielęgniarka, która dodatkowo prowadzi prelekcje z zakresu promocji zdrowia.

Uczniowie uczą się odbierania kultury wysokiej. Wyjeżdżają do kin i teatrów. Obejrzeli w Operze Podlaskiej musical „Czarodziejski Flet” i „Dziadka do orzechów”, a w Teatrze Wrocławskim „Mistrzów renesansu” i „Antygonę” Sofoklesa.

Rozwijamy umiejętności w zakresie funkcjonowania społecznego. Temu celowi służyła wycieczka do Sejmu i Senatu RP. Uczestniczyliśmy w posiedzeniu Sejmu, a w Białymstoku – w lekcjach wiedzy o społeczeństwie Urzędzie Wojewódzkim. Organizujemy zajęcia terenowe z fizyki i historii. W nauczaniu historii współpracujemy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Wszystkie inicjatywy podejmowane przez szkołę służą rozwojowi uczniów i promocji naszej szkoły w środowisku lokalnym.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

RODO


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Młodzież i dzieci są przyszłością świata,

są przyszłością narodu i Kościoła,

są tą przyszłością oni, młodzi ludzie, ale są nią w oparciu o rodzinę, o szkołę,

o Kościół, o naród, o cały naród (...)”

 

Papież Jan Paweł II


1. Decyzja o utworzeniu Klasy I Branżowej Szkoły I stopnia

2. WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY I BRANŻOWEJ  SZKOŁY I STOPNIA W JEDWABNEM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

3.Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Dla rodziców:

O SZKOLE ....

 

Strona główna | Dziennik elektroniczny | Patron szkoły | Dyrektor | Pedagog szkolny | Rada Pedagogiczna | Rada Rodziców | Wydarzenia | Rekrutacja | Losy absolwentów | Projekty i programy | Dokumenty szkoły | Samorząd uczniowski | Osiągnięcia uczniów | Sport | Klub Europejczyka | Kronika szkolna

Ostatnia aktualizacja tej witryny: 15-09-18